• +48 74 855 73 16
  • Grochotów 19A, 58-150 Strzegom
  • Pn - Pt 7:00 - 16:00

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ALDORA Waldemar Gliński, Grochotów 19A, 58-150 Strzegom, NIP 884 103 94 30, (dalej zwany ALDORA) informuje, że jako administrator przetwarza informacje ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym publicznych i sieci internetowej, wśród których pojawiają się dane osobowe objęte ochroną prawną określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej rozporządzenie.

Wobec powyższego ALDORA informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALDORA Waldemar Gliński, Grochotów 19A, 58-150 Strzegom, NIP 8841039430, z którym należy kontaktować się pocztą tradycyjną na adres firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aldora.pl
2. ALDORA nie posiada inspektora danych osobowych.
3. ALDORA przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia, tj.
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALDORA, w szczególności w celu marketingu własnych produktów lub usług, zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ALDORA  oparciu o zawarte umowy, w tym podmioty świadczące dla ALDORA obsługę informatyczną, kadrowo-księgową oraz upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy i zleceniobiorcy ALDORA.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez ALDORA przez okres prowadzenia działalności
gospodarczej oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń po zakończeniu działalności gospodarczej.
6. Osoba, której dane są przetwarzane przez ALDORA ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
b) cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. ALDORA przetwarza dane w sposób ręczny papierowy oraz elektroniczny, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, poprzez posiadane środki ochrony fizycznej, technicznej, elektronicznej i organizacyjnej. Tym samym ALDORA minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, w szczególności, aby nie doszło do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Poprzez korzystanie z niniejszej strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików typu cookie i im podobnych technologii na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając tę stronę, oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez nas. Technologie te stosujemy w celu świadczenia usług, analizy ruchu na naszej stronie oraz w celach marketingowych. Dzięki nim możemy dopasować treści udostępniane na stronie do Twoich zainteresowań i preferencji. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie.